Curs| Taller d’Art | Projectes pictòrics | Processos

PROJECTES PICTÒRICS

Taller format per alumnat amb uns coneixements tècnics ja assolits, motivats per la inquietud d’aprofundir i desenvolupar un projecte artístic personal.
Es conforma com un espai de creació on la professora pren el rol de possibilitadora de recursos, fent assessorament individual, dinàmiques
d’aprenentatge grupal, visites a exposicions, etc.

En aquest espai la investigació i l’experimentació són els motors per al coneixement de noves possibilitats tècniques i recursos, hibridant disciplines, aprenent altres maneres de fer que ens portin a connectar amb què volem dir, cercant una manera personal d’expressar-ho plàsticament.

Una de les propostes ha consistit en fer un exercici de projecció immediata, partint d’un tema que està treballant una de les assistents del taller per destacar la importància de fer estudis previs abans d’abordar el projecte. S’havia de rotar per a tots els dibuixos dels companys intervenint-los de manera plàstica, sempre utilitzant una tècnica diferent en cada cas, així s’anava completant el dibuix fent dialogar els elements de la composició i les diverses tècniques i maneres de fer en funció del concepte.

Tallers d’Art | Activitat transversal «Constel·lacions»

ACTIVITAT TRANSVERSAL CONSTEL·LACIONS

Proposta llançada a l’alumnat dels tallers d’art d’adults:dibuix,pintura, escultura, ceràmica, esmalts i joieria.

Partint de diferents tipus de paper com a material base, s’ha proposat fer unes peces tridimensionals que representin de manera abstracta la relació simbòlica que s’estableix entre nosaltres (el jo) i el nostre entorn (entorn familiar, laboral, social, amics, etc.)

L’objectiu de la proposta és conèixer una tècnica/procediment nou, i evidenciar el vincle existent entre la peça artística i el món interior i l’entorn. Així com experimentar amb la subtilesa del paper blanc, jugant amb les característiques i comportament dels diferents papers per potenciar l’expressivitat, a mode de llenguatge.

Es juga amb les possibilitats escultòriques en relació amb l’espai: interior/exterior, ple/ buit, afrontant el repte de passar el què havien projectat prèviament en 2D a 3D.

Podràs veure el resultat del projecte » Constel·lació» resultant al juny, doncs s’instal·laràn totes les peces a l’Exposició anual d’Artistes locals que té lloc al Centre d’Art Torre Muntadas.

Curs | Tallers d’Art: Dibuix i Pintura | Pintura a l’aire lliure

PINTURA A L’AIRE LLIURE

Aprofitant el bon temps que propicia la primavera, durant uns dies, hem desplaçat les classes dels Tallers de Dibuix i Pintura fora de l’aula.
Ens hem apropat a espais de la nostra localitat per interpretar-los mitjançant la tècnica de l’aquarel·la. Una bona excusa per aprendre una nova
tècnica que la majoria no havia tocat.

En un entorn en el que la llum canvia ràpidament, cal agilitat i immediatesa  en la disposició de la taca.
Immediatesa i espontaneïtat que l’aquarel·la ens permet; jugant amb l’aigua, el traç, les transparències i la juxtaposició del color per donar
profunditat i tridimensionalitat.

Curs | Taller d’Art-Pintura | Experimentació pictòrica

Experimentació pictòrica

En el taller de Pintura, a part de les propostes personals dels alumnes, també  realitzem diferents exercicis d’experimentació pictòrica, en aquest cas, amb pintura acrílica.

L’objectiu és investigar a partir de les característiques pròpies dels materials que utilitzem i quins efectes ens permet aconseguir cada tècnica. La característica principal de l’acrilic, a diferència de l’oli,  és l’assecat ràpid que ens permet superposar colors i jugar amb les transparències mitjançant aiguades i veladures, posar i treure matèria de manera immediata.

Aquest tipus d’exercicis pictòrics més expressius pretenen posar en pràctica l’espontaneitat, l’atzar i el joc com recursos per a la investigació pictòrica propis en l’abstracció. Es posa en valor l’abstracció, a partir de la pròpia experiència i de la observació de l’obra d’alguns referents com Marc Rothko, Fernando Zobel, José Guerrero, Soledad Sevilla, etc.

Curs | Taller d’Art de Pintura | Activitat Pintura 3D

ACTIVITAT PINTURA 3D

Proposta interdisciplinar entre classe de Pintura i Esmalts

Donant continuïtat al projecte d’abstracció geomètrica proposat anteriorment, avancem i passem de les dos dimensions de la superfície pictòrica
a la tridimensionalitat, amb l’objectiu d’oferir una visió més amplia de les possibilitats en la creació artística.

Utilitzant com a referent l’obra de Laboratori experimental de l’escultor basc Jorge Oteiza, es proposa fer una peça tridimensional de petit format, jugant
amb l’espai i el buit a partir de formes geomètriques simples, posant en relació l’interior i l’exterior.

Ja hem començat a projectar idees mitjançant el dibuix, la maquetació en paper o cartró. I gràcies al suport i assassorament de l’Encarna Boada, la professora
d’Esmalts, els alumnes podran formalitzar el seu disseny amb metall (coure i/o llautó).

Durant el procés de desenvolupament de les propostes es posen en comú les diferents idees per tal que sigui un aprenentatge global i complert.
Cada alumne farà una peça individual,  que possiblement es formalitzarà en una instal·lació a l’Exposició d’Artistes Locals d’aquest juliol a Torre Muntadas.
Us anirem informant!

Curs | Taller d’Art de Pintura | Activitat Procés d’abstracció geomètrica

Taller de Pintura. Activitat Procés d’abstracció geomètrica

El passat desembre vam anar amb el grup del Taller de Pintura a veure la exposició de Lissitzky a la Pedrera. El coneixement de l’artista i
dels moviments d’avantguarda en els que va contribuir amb la seva prolífera obra (Constructivisme i Suprematisme) va servir com a punt
de partida per a explicar als alumnes el projecte que actualment estem fent a classe.

Partint d’un “bodegó” composat per diferents figures geomètriques, l’alumnat està fent dos estudis; el primer és figuratiu, centrat en la
representació del què estan observant, treballant el volum  i la profunditat. I el Segon  consisteix en fer una composició abstracta  a partir
de formes planes i colors  que són distribuïts intuïtiva i lliurement  en la superfície pictòrica.

La finalitat de la segona proposta ha estat alliberar la creació del pes de  la representació fidedigne de la realitat,  per entrar en el món de
l’abstracció on  l’inconscient pot expressar-se amb més llibertat a partir del color, les formes i  l’espai, a mode de mapa interior.

Monogràfic | Monogràfic Gravat en relleu. Modulacions | Immersió amb l’Art

IMMERSIÓ EN L’ART | GRAVAT EN RELLEU. MODULACIONS

Taller per a tots aquells interessats en conèixer i experimentar amb la tècnica del gravat en relleu, amb planxa de linòleum i fusta.
Es realitzen activitats per a investigar les diferents possibilitats que ens ofereix la tècnica: la seriació, la repetició o fer de cada peça
una obra única. Finalment es fa un projecte personal introduïnt alguns temes propis de l’art contemporani.

Nivell: iniciació i avançat
Públic: A partir de 16 anys.
Data d’inici: 13 de gener (trimestral)
Horari: Dimarts de 17.30 a 20.30 h
Preu: 71€

*Inscripció a monogràfic per alumnes matriculats a un Taller d’art: 20% de descompte

Curs | Laboratori d’experimentació artística | Visita a Fundació Tàpies i Galeries

El passat dimarts 29 d’abril, l’alumnat de Laboratori d’Art i de Projectes escultòrics vam anar a veure l’exposició “Altres maneres” que oferia la fundació Tàpies a l’entorn de la figura d’Allan Kaprow. Durant uns dies, la fundació dóna la possibilitat de recrear, de manera participativa, alguns happenings que  Kaprow va conceptualitzar a la dècada dels setanta. Semblava una bona opció experimentar-ho amb el grup per endinsar-nos en el concepte de performance, tema que s’està treballant actualment en el taller.
“La diferencia entre art i vida es dilueix”, proposaven Fluxus, Allan Kaprow i altres que van començar a experimentar amb la performance en aquell moment. “Qualsevol acte quotidià és susceptible de ser experimentat com artistic”. Les instal·lacions interactives i les performance amb instruccions que ocupaven l’espai del museu, aquell espai sacre de l’art, despertava en el grup el neguit de què es pot tocar i que no.  Potser  aquest conflicte produïa un acte performàtic per si sol, resultat del fet que un museu confeccioni una exposició d’aquestes característiques. La línia que marca el límit d’aproximació a l’obra es difumina, es dilueix, i convida a altres possibilitats d’acció.

Enllaç: http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique1200

Curs | Pintura. Perfeccionament | Activitat Pintura d’acció!

Durant uns dies en el Taller de Pintura hem deixat els cavallets «aparcats» per passar a pintar al terra.
L’activitat proposada pretén  trencar esquemes i experimentar l’aspecte terapèutic i capacitat expressiva-comunicativa
de la pintura d’una manera molt espontània. Centrant la importància en el procés (expressar-se lliurement) i no tant
en els resultats estètics. Sorgeixen diferents qüestions: Què em diu la pintura? Com em relaciono amb l’espai-superfície
pictòric? Com em relaciono amb mi mateix/a i amb els altres?

 

Curs | Laboratori d’experimentació artística | Projecte autoretrat

Actualment l’alumnat dels tallers de Projectes escultòrics i Laboratori d’experimentació

artística està immers en el procés de creació d’un projecte expositiu conjunt.

Donant forma a uns autoretrats que es basen en la confrontació de dues qüestions

inherents a l’ésser: com em veuen els altres i com em veig, què mostro i què amago.

 

S’experimenta i es dóna a conèixer noves tècniques amb l’intenció d’hibridar la imatge

fotogràfica amb procediments pictòrics i escultòrics per configurar una peça d’instal·lació.

Curs | Laboratori d’Experimentació Artística | Visita a CaixaForum «ART, DOS PUNTS»

El passat 22 de novembre vam  anar al CaixaForum amb l’alumnat dels Tallers de Pintura, Projectes escultòrics i Laboratiori
d’experimentació artística per visitar l’exposició ART, DOS PUNTS. Exposició que dona una visió de les pràctiques artístiques
contemporànies situant-se en les dues últimes dècades del segle XX.

En el recorregut ens vam centrar en la observació/experimentació a partir de les múltiples subjectivitats del grup d’alumnes,
compartint les sensacions que ens evocava cada peça, i configurant un ventall d’interpretacions que es nodreixen de les
experiències individuals i del context social.

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/artedospuntos_es.html