Curs | Espai Famílies Creatives

Curs | Espai Famílies Creatives

ESPAI FAMÍLIES CREATIVES

Estimulem  els sentits de l’infant per mitjà d’una metodologia experimental i participativa. És una manera diferent i divertida de relacionar-se, aprendre i incorporar la creativitat.

Cada sessió planteguem una temàtica, que té com a finalitat millorar la interrelació entre el nen/o nena i la persona adulta que l’acompanya. Tenim com objectiu principal, fomentar la seva fantasia i seva expressió plàstica.

En l’espai, l’infant hi troba una sèrie d’elements (instruments musicals i jocs creatius) que tenen com objectiu potenciar la seva creativitat i el seu llenguatge verbal. Aquests elements, els utilitza de manera lliure, sota la dinamització de l’adult que l’acompanya.