Curs | Taller d'Art de Pintura | Activitat Procés d’abstracció geomètrica

Curs | Taller d’Art de Pintura | Activitat Procés d’abstracció geomètrica

Taller de Pintura. Activitat Procés d’abstracció geomètrica

El passat desembre vam anar amb el grup del Taller de Pintura a veure la exposició de Lissitzky a la Pedrera. El coneixement de l’artista i
dels moviments d’avantguarda en els que va contribuir amb la seva prolífera obra (Constructivisme i Suprematisme) va servir com a punt
de partida per a explicar als alumnes el projecte que actualment estem fent a classe.

Partint d’un “bodegó” composat per diferents figures geomètriques, l’alumnat està fent dos estudis; el primer és figuratiu, centrat en la
representació del què estan observant, treballant el volum  i la profunditat. I el Segon  consisteix en fer una composició abstracta  a partir
de formes planes i colors  que són distribuïts intuïtiva i lliurement  en la superfície pictòrica.

La finalitat de la segona proposta ha estat alliberar la creació del pes de  la representació fidedigne de la realitat,  per entrar en el món de
l’abstracció on  l’inconscient pot expressar-se amb més llibertat a partir del color, les formes i  l’espai, a mode de mapa interior.