Curs | Taller d'Art d'Esmalts i Joieria

Curs | Taller d’Art d’Esmalts i Joieria

Taller d’Arts/ Esmalts

En aquests mesos que portem de curs s’han estat perfilant les diferents preferències de feina que té cada alumne i posem l’accent en arribar a un perfeccionament de tècniques així com a animar-los a treballar en els seus propis dissenys i potenciar la investigació.

D’aquesta manera el taller té en aquests moments una marcada varietat d’alumnes dedicats dins de la tècnica d’esmaltació, a totes les seves vessants que aquest taller ens ofereix: la joieria esmaltada, treballs pictòrics i  muntatges decoratius.

Els dissenys que es presenten sobre paper són estudiats al detall per traçar la línia de feina: quantes peces caldrà tallar i polir per esmaltar, les encaixarem sobre un suport, tipus de suports, maneres d’encaixar les peces, quines tècniques són les més adients pel disseny presentat, etc.

Taller d’Arts / Joiera (a la cera perduda)

En joieria (a la cera perduda) també escollim la tècnica a seguir segons el disseny. El degoteig és una de les predilectes perquè ens permet utilitzar el soldador com un llapis sobre el dibuix i un cop la peça ha passat per la fundició el resultat és exacte al projecte que havíem imaginat. Un cop polida la peça entrem a la fase de la presentació, al seu acabament final amb cadenes, cordons i fornitures necessàries per un bon resultat final.

.