Casal Estiu | Quotidianeitat

Casal Estiu | Quotidianeitat

LA QUOTIDIANEITAT

Aquesta setmana el tema proposat era la quotidianitat, per això hem volgut posar en valor l’experiència d’elements o situacions que vivim al nostre dia a dia, i que sovint no som conscients de la importància que tenen fins que reflexionem, els analitzem o representem visualment.

Per fer-ho ens hem endinsat en aquells elements propis de la ciutat del Prat, com la seva estructura organitzativa, hem parlat dels mitjans de comunicació (ràdio i premsa) i hem confeccionat relats ficcionals entorn la nostra vida. Elaborant els guions, les sintonies de les músiques, els anuncis…

Finalment, també en aquesta setmana hi hagut una fase experimental, on els elements quotidians ens han servit com elements per realitzar obres artístiques i reproduir sons quotidians amb l’ús d’instruments, fent dibuixos sonors…

.