JO TB SÓC 40 ANYS | Laia Campañà

Laia Campañà, és directora de l’Escola d’Arts del Prat des del 2010. Llicenciada en Belles Arts, treballa en el món de l’educació artística des del 2000. 

“A l’actualitat, encara segueix sent vigent l’objectiu sota el qual es va crear l’escola: promoure la reflexió, la formació i la difusió de valors educatius, i artístics, però el context ha canviat i per això podem obrir nous horitzons.

Sota el meu parer, en aquests 40 anys, l’Escola ha incidit directament en la formació plàstica de centenars de persones del Prat i ara tenim l’oportunitat d’incidir en el territori generant una xarxa formada conjuntament per artistes, col·lectius i equipaments que vulguin potenciar una formació cultural més transversal.

Per això, intentem impulsar projectes que vagin més enllà del centre, sempre tenint present diferents maneres d’entendre l’educació i la pràctica artística, amb l’objectiu d’oferir una visió plural els alumnes que es formen amb nosaltres.”