Curs | Taller d'Art-Pintura | Experimentació pictòrica

Curs | Taller d’Art-Pintura | Experimentació pictòrica

Experimentació pictòrica

En el taller de Pintura, a part de les propostes personals dels alumnes, també  realitzem diferents exercicis d’experimentació pictòrica, en aquest cas, amb pintura acrílica.

L’objectiu és investigar a partir de les característiques pròpies dels materials que utilitzem i quins efectes ens permet aconseguir cada tècnica. La característica principal de l’acrilic, a diferència de l’oli,  és l’assecat ràpid que ens permet superposar colors i jugar amb les transparències mitjançant aiguades i veladures, posar i treure matèria de manera immediata.

Aquest tipus d’exercicis pictòrics més expressius pretenen posar en pràctica l’espontaneitat, l’atzar i el joc com recursos per a la investigació pictòrica propis en l’abstracció. Es posa en valor l’abstracció, a partir de la pròpia experiència i de la observació de l’obra d’alguns referents com Marc Rothko, Fernando Zobel, José Guerrero, Soledad Sevilla, etc.