JO TB SÓC 40 ANYS | Encarna Boada

Encarna Boada, artista multidisciplinar. Graduada a l’Escola Massana en Arts i Oficis Aplicats en esmalts al foc. Posseeix el títol de Graduat Universitari en Arts i Disseny per la UAB. Diplomada en Joieria Contemporània en ceres i metall. Compagina la producció artística amb la docència. Actualment és responsable dels Tallers d’Esmalts i Joieria i de Dibuix i Pintura dirigit a adults pels matins. A més, és co- coordinadora de La Saleta, espai expositiu de l’Escola. 

“Fa tretze anys que va començar la meva vinculació a l’Escola d’Arts, fent-me càrrec del taller d’esmalts al foc al Centre d’Art Torre Muntadas. Aquest centre em va donar l’oportunitat de poder desenvolupar-me com a docent i artista del metall, ja que feia poc que havia acabat els meus estudis a l’Escola Massana i la meva formació en joieria.

Al Taller d’Esmalts acudien persones amb diferents nivells d’experiència, diferents estils i motivacions, característica que trobem també avui en dia. Aquesta circumstància va fer que l’ensenyament fos adaptat a la personalitat de cada alumne, ajudant-lo en la seva motivació d’avançar dintre del seu nivell i gust per tal d’evolucionar cap a  un estil d’expressió propi.

A part de desenvolupar treballs individuals, vam començar a realitzar treballs comuns. Aquests els hem anat presentant en format d’instal·lacions en les exposicions anuals d’artistes del Prat per donar projecció a les obres dels alumnes i en exposicions de final de curs al taller, mostrant totes les peces realitzades de manera individual i col·lectiva.

L’inquietud d’un estancament per la tradició d’obres pictòriques per la decoració va fer que al cap d’uns anys incorporés la joieria a la cera perduda al taller com una ampliació de coneixements, donant així cabuda a alumnes amb inclinacions clarament joieres.

Aquesta iniciativa ha obert possibilitats a l’alumne tradicional del taller de poder efectuar peces joieres de nivell amb facilitat i sense cap coneixement previ de l’ofici, ampliant les expectatives de nous treballs relacionats amb els metalls i aportant una diversitat d’alumnes que obra un camp de realitzacions molt interessats i que ajuda a que es vegi l’esmalt sota diferents punts de vista i amb diferents aplicacions tant pictòriques, com escultòriques, com joieres. Aquest sempre va ser el meu repte com a docent.

Des de fa dos anys també imparteixo classes de dibuix i pintura per adults en horari de matins. La pintura sempre ha estat vinculada al meu treball, al igual que la fotografia, com a suport dels meus projectes artístics. Aquest és un valor que intento comunicar als alumnes per tal que desenvolupin l’observació i percepció de les coses i l’entorn i que ho puguin explicar mitjançant el seu treball.”