JO TB SÓC 40 ANYS | Elisa García

Elisa García Coll  és llicenciada en Belles Arts per la UB en escultura i graduada en Arts i Oficis per les Escoles Massana i la Llotja de Barcelona. Compagina la docència amb la producció d’obra plàstica, i els muntatges expositius. Com artista està vinculada a la poesia, la filosofia i a estudis de gènere.

“La meva relació amb l’ Escola està estretament vinculada als diferents alumnes que han conformat les comunitats afectives de cada moment i que ens han ajudat a evolucionar d’uns tallers de caire provisional, quasi sense infraestructures, cap a la configuració actual que manifesten. Algunes d’aquestes persones, que sotmeses a una analítica d’ADN, els hi detectarien noves lletres de producció de proteïnes: E- A- P”. La meva primera experiència com a docent va ser un taller de Mail-Art i Mitjans Alternatius, que vinculaven un alumnat adolescent amb l’art conceptual i amb l’esperit Dadà i Surrealista, al Centre d’Art Torre Muntadas.

Posteriorment em van encarregar posar en marxa el Taller de Ceràmica, amb seu a la Plaça Blanes. Aquest taller, ha presentat infinitud de perfils d’alumnat, amb canvis en la meva estructura docent per ajudar, primer a la transformació d’interessos de persones que cercaven manualitats i benestar a partir de la pràctica, interessar-los a obtenir una progressiva formació artística, més vinculada a l’evolució personal i vital.

En aquests moments, ja dins l’Associació d’Amics de l’Art del Prat i amb una concepció d’Escola més global i polifacètica, estic introduint un canvi d’estructura docent basat en compartir experiències d’aprenentatge, acompanyant als alumnes a enllaçar les seves investigacions, interessos amb connexions més crítiques i polítiques, vers la Societat i la Cultura que es decanten en un ampli espectre de manifestacions plàstiques.

Els últims dos anys a la Nova Escola amb seu a Remolar, que presenta un equip docent cohesionat, una formació per l’alumnat vinculat a noves visions de la Educació Artística i una progressió cap la realització de projectes artístics, estem desenvolupant el Taller d’ Escultura. Estem generant nous microespais dins i fora de l’Aula, per realitzar produccions escultòriques que ho requereixin, amb nova maquinària i l’incorporació de diferents tecnologies “al detall” segons els projectes personals.