Exposició La Saleta | Ecodisseny. Disseny de producte i ecoinnovació (Àlex Jiménez de Nutcreatives)

Exposició La Saleta | Ecodisseny. Disseny de producte i ecoinnovació (Àlex Jiménez de Nutcreatives)

ECODISSENY. DISSENY DE PRODUCTE I ECOINNOVACIÓ
Del 15 de febrer al 31 de març 2017
Àlex Jiménez de Nutcreatives

A partir de 4 exemples de disseny de producte molt diferents, es presenta el procés de creació d’un producte: la investigació prèvia, els primers esbossos, el modelatge 3D i els prototips. Per entendre, que el disseny de producte és una disciplina creativa amb pautes definides, que ens permet crear objectes que responen a unes necessitats específiques (la dels usuaris), a la vegada que s’adapten al context social, industrial, ambiental i al mercat.

Nutcreatives és un estudi de disseny de producte fundat l’any 2008 per l’Àlex Jiménez i el Jon Marín, amb la incorporació posterior del Bernat Faura. De perfil multidisciplinar, l’estudi busca dissenyar productes i serveis que puguin solucionar no només els aspectes funcionals, estètics, productius, etc. dels objectes que dissenyen, sinó també fer que els seus impactes ambientals i socials siguin els millors possibles.

www.nutcreatives.com

L’Àlex Jiménez, durant la seva visita a l’Escola d’Arts del Prat ens va explicar al seu procés creatiu de conceptualització i generació d’un objecte.

Per posar-ho en pràctica, i agafant una peça pròpia de l’aula (la cadira), els infants i joves de l’escola han tingut que repensar la funcionalitat d’aquest element i com es podria ubicar, a fi de potenciar i construir un espai de contacte.

Agafant aquesta premissa, els participants del taller han generat experiències performatives on han posat en joc com canviaria l’espai públic si les posem amb una posició o un altre. A més, han acompanyat l’experiència amb dibuixos projectuals.