Curs | Laboratori d'Experimentació Artística | Visita a CaixaForum "ART, DOS PUNTS"

Curs | Laboratori d’Experimentació Artística | Visita a CaixaForum «ART, DOS PUNTS»

El passat 22 de novembre vam  anar al CaixaForum amb l’alumnat dels Tallers de Pintura, Projectes escultòrics i Laboratiori
d’experimentació artística per visitar l’exposició ART, DOS PUNTS. Exposició que dona una visió de les pràctiques artístiques
contemporànies situant-se en les dues últimes dècades del segle XX.

En el recorregut ens vam centrar en la observació/experimentació a partir de les múltiples subjectivitats del grup d’alumnes,
compartint les sensacions que ens evocava cada peça, i configurant un ventall d’interpretacions que es nodreixen de les
experiències individuals i del context social.

http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona/artedospuntos_es.html