Curs | Ceràmica Avançada | Treballs processuals

2014-02-12 09.54.20Treballs processuals al voltant de la Ceràmica i les relacions d’ hibridació, camuflatge, trencament…que es pot
establir amb l’intervenció d’ èssers vius.La primera fase del projecte ha estat la construcció de maquetes  de

ceràmica que permetin plantar o cultivar, i l’ estudi de les necessitats, temps i manteniment de les espècies.