Curs | Taller d’Art d’ Escultura

El taller d’Escultura s’estructura en diferents nivells o grups de treball.

Un primer nivell on s’ofereixen els coneixements necessaris per a la manipulació dels materials. Es plantejen
investigacions i formalitzacions de volums, relacionats amb les tècniques i concepcions clàssiques de la disciplina.
S’introdueixen investigacions sobre els materials diferents, que interessen als alumnes, desenvolupant un labo-
ratori d’ eines i procediments al voltant dels mateixos.

En els grups més avançats es generen projectes d’art contemporani en el que s’acompanya a l’alumne a trobar
els recursos conceptuals, materials i tecnològics per anar processualment desenvolupant el seu treball, vinculat
a la seva experiència, posicionament i reflexió dins de la societat , l’entorn local o la globalització.

Es desenvolupant metodologies vinculades a pedagogies crítiques i postmodernes per desenvolupar l’esperit
crític i creatiu de l’alumne.

.