Curs| Taller d'Art | Projectes pictòrics | Processos

Curs| Taller d’Art | Projectes pictòrics | Processos

PROJECTES PICTÒRICS

Taller format per alumnat amb uns coneixements tècnics ja assolits, motivats per la inquietud d’aprofundir i desenvolupar un projecte artístic personal.
Es conforma com un espai de creació on la professora pren el rol de possibilitadora de recursos, fent assessorament individual, dinàmiques
d’aprenentatge grupal, visites a exposicions, etc.

En aquest espai la investigació i l’experimentació són els motors per al coneixement de noves possibilitats tècniques i recursos, hibridant disciplines, aprenent altres maneres de fer que ens portin a connectar amb què volem dir, cercant una manera personal d’expressar-ho plàsticament.

Una de les propostes ha consistit en fer un exercici de projecció immediata, partint d’un tema que està treballant una de les assistents del taller per destacar la importància de fer estudis previs abans d’abordar el projecte. S’havia de rotar per a tots els dibuixos dels companys intervenint-los de manera plàstica, sempre utilitzant una tècnica diferent en cada cas, així s’anava completant el dibuix fent dialogar els elements de la composició i les diverses tècniques i maneres de fer en funció del concepte.