Curs| Taller d’Art | Tècniques de gravat sobre ceràmica

TALLER DE CERÀMICA

En el primer trimestre (curs 17-18), hem concebut les classes de ceràmica com a laboratoris. Durant 5 setmanes, els alumnes havien de realitzar representacions senzilles, arbitràries a partir de l’ús del dibuix. Per deixar-se anar, i pel fet que molts dels participants no dibuixen de forma habitual, cercàvem projeccions de caràcter figuratiu o abstracte de forma immediata i atzarosa.

Al gravar una línia, afegim un traç molt definit i unes trames que donen qualitat a la representació, sensiblement molt diferent al resultat obtingut amb la realització a pinzell. Les tècniques de gravat serveixen per donar recursos decoratius i expressius. Es treballa a partir de bases d’esmalt i les problemàtiques afegides que aquestes pateixen al bellugar-se durant la cocció i malmetre la definició de les decoracions.

Les reflexions tècniques sobre el punt d’humitat del suport de fang, el punt de “mordent” de l’adhesiu i la densitat de la tinta, provocaven que els alumnes estiguessin menys preocupats per la qualitat de la representació final, entenent el procés com una suma de pràctiques.

L’aplicació poc ortodoxa d’esmalts, van permetre resultats més propers a pràctiques pictòriques, aconseguint matisacions o brillos a la carta.

.