Curs | Taller d'Art d'Esmalts i Joieria

Curs | Taller d’Art d’Esmalts i Joieria

El taller d’esmalts i joieria es conceptualitza com un laboratori d’experimentació de tècniques del metall, ceres i altres materials que ens ajuden a realitzar les nostres peces artístiques. En aquest curs, hem donat la benvinguda a altres materials complementaris amb els quals podem assolir conceptes nous relacionats amb la joieria contemporània. Si bé,  la trajectòria del taller havia estat sempre orientada cap al perfeccionament de la tècnica d’esmaltació i posteriorment  a la iniciació a la joieria,  ara posem  la mirada  en les noves corrents sense oblidar el bon ensenyament d’aquestes tècniques  i donant la benvinguda al mestissatge.

Així els alumnes de l’Escola d’Arts poden gaudir de la fusió d’aquestes dues tècniques: joieria i esmalts amb l’objectiu d’aconseguir tot tipus de formes i textures.

Aquest curs el paper, ha pres protagonisme i estem estudiant la forma de manipular-l’ho per crear una joia. Mentrestant, els / les alumnes d’esmalts han pogut continuar amb la seva línia pictòrica, tridimensional o bé d’investigació sobre comportaments de l’esmalt amb diferents temperatures.

Finalment, hem de destacar que dins el taller d’esmalts i joieria també formem part d’altres projectes tranversals que es proposen des de l’Escola d’Arts.