UN RETRAT D'ESCOLA

UN RETRAT D’ESCOLA

Al decembre de 2018, seguint el lema de l’Escola de aquest curs, CREEM ESCOLA D’ARTS, van desenvolupar el projecte UN RETRAT D’ESCOLA, sota la premissa d’afavorir el estabiment de vincles entre alumnes i professors/es de totes les disciplines i edats de l’Escola i generar així un sentiment de comunitat.

La idea base era convertir-se en retratista de un/a company/a de la Escola i en retratat/da. Tots/es partiriem d’una fotografia impresa de altre persona amb l’objectiu d’intervenir la imatge. Això es podia fer dibuixant, pintant i/o retallant i pegant objectes, fragments de periòdics, revistes, etc.

El fi era arribar a una interpretació lliure d’allò que defineix el vincle personal del/a retratat/da amb l’escola. Per afavorir això, a l’hora de realitzar la seva intervenció cada retratista també disposaria de les respostes que la persona a retratar hauria donat a aquestes tres preguntes:

• Quin va ser el millor dia o un des dias mes especials per tu a l’Escola?

• Si l’Escola fos un sabor, que sabor penses que seria?

• En que t’ha canviat l’Escola?

El procès de treball va ser molt intens i divertit. A més, el resultat de tot això ens va permetre conèixer-nos millor, generar noves complicitats i finalment mostrar un retrat conjunt de la pluralitat i diversitat que caracteritza a l’Escola.