KANDINSKI  - Families Creatives

KANDINSKI – Families Creatives

A l’espai famílies creatives de l’Escola es va a treballar Kandinski.

El desenvolupament de Kandinski cap a l’abstracció troba la seva justificació teòrica en Abstracció i empatia de Wilhelm Worringer, que s’havia publicat el 1908. Worringer argumenta que la jerarquia de valors usual, basada en les lleis del Renaixement, no és vàlida a l’hora de considerar l’art d’altres cultures.

Igual que Hilma af Klint, Kandinski també estava interessat per la teosofia, entesa com la veritat fonamental que rau en les doctrines i els rituals de totes les religions del món; la creença en una realitat essencial, oculta rere les aparences, proporciona una òbvia racionalitat a l’art abstracte.

Al llibre De l’espiritual en l’art, parla d’una nova època de gran espiritualitat i de la contribució que hi fa la pintura. L’art nou ha de basar-se en un llenguatge de color i Kandinski aporta les pautes sobre les propietats emocionals de cada to i de cada color. A diferència de teories sobre el color més antigues, ell no s’interessa per l’espectre sinó només per la resposta de l’ànima envers els colors.