IV JORNADES PEDAGÒGIQUES AAAP

IV JORNADES PEDAGÒGIQUES AAAP

El divendres 22 de març, l’AAAP vam celebrar a l’Escola d’Arts del Prat les IV Jornades pedagògiques.

A la AAAP com agents culturals i educatius del territori (el Prat de Llobregat) partim d’un sentit de l’educació artística com un escenari de producció cultural (no només de transmissió de saber), una manera de reflexionar de forma crítica (mitjançant mètodes artístics) sobre les maneres d’aprendre, de crear processos artístics col·laboratius, i de generar pràctiques situades i transformadores en el context (educatiu, artístic, professional).

Per aquestes jornades vam convidar a Judit Vidiella, llicenciada (1999) i Doctora (2009) en Belles Arts per la Universitat de Barcelona (UB), menció d’honor amb la tesi doctoral “Pràctiques de corporització i pedagogies de contacte: una aproximació als Estudis de Performance”, per tal de contextualitzar la nostra practica, ampliar el nostre coneixement i fer front als nous reptes que se’ns presenten com a entitat.

Amb ella voliem conèixer experiències que ens ajudin a reflexionar entorn aquestes preguntes:

1. Quines complexitats i oportunitats se’ns presenta al utilitzar metodologies de treball per projectes, obertes a altres disciplines i formes de coneixement (com pot ser l’acció corporal?

2. Com podem enfocar la formació artística perquè vagui més enllà de la tradició de la tècnica i/o còpia i possibiliti generar altres formes de produir saber encarnat.?

3. Com podem generar experiències on es subverteixin las dinàmiques de producció individual per tal de generar també espais de trobada i creació d’esdeveniments que ens permetin parlar de coses que ens afectan a totes?.