Sessió de treball amb Joan Ivern, entorn del muntatge de la primera fase de l'exposició EXPLORA LAB

Sessió de treball amb Joan Ivern, entorn del muntatge de la primera fase de l’exposició EXPLORA LAB

Sessió de treball entorn del muntatge de la primera fase de l’exposició EXPLORA LAB amb els tres grups de Laboratori, dirigida a explicar l’estat actual dels projectes. Es aquesta sessió cadascun va compartir amb els altres, detectant els punts en comú però també els descartes, és a dir, allò que ha format part del procés però s’ha deixat enrera, i que també es reflecteix a la primera fase de l’exposició. L’alumnar dels Projectes LABS van establir relacions entre els projectes, anticipant-se a la segona fase de muntatge; buscant possibilitats de contacte espacial entre aquests.

Les sessions han estat activades per les tres membres dels Labs; l’Encarna Boada, l’Elisa Garcia Coll i la Maite Travé, amb el suport de l’Edwin Moscoso, alumne en pràctiques del Màster d’art i educació de la UB, i la participació en dues sessions del Joan Ivern, historiador de l’art.