Tècniques calcogràfiques sobre ceràmica.

Tècniques calcogràfiques sobre ceràmica.

Laboratori pràctic de superposicions d’ imatges, entintats i impressions sobre fang al Taller de Ceràmica.