RESOLUCIÒ CONVOCATÒRIA ARTISTES EN RESIDÈNCIA 2019-2020.

El jurat, format per Jose Antonio Delgado (responsable d’UNZIP Arts Visuals), Daniel Gasol (coordinador del programa d’arts visuals de l’Escola d’Arts del Prat) i Fermín Soria (co-director de l’Escola d’Arts del Prat), ha decidit unanimamente que el projecte «PALABRERIA» de Irma Estrada ha resultat guanyador de la convocatòria de Artistes en Residència de l’Escola d’Arts del Prat (2019-2020).

El jurat aprecia un gran potencial en la conceptualització de la proposta:

«Trobem estimulant la visió de les pràctiques artístiques des d’una perspectiva etnogràfica i l’observació del quotidià com un acte polític, performatiu i crític. Apreciem una possible vinculació al corrent de pensament polític que aposta pel decreixement i la sostenibilitat de la vida: prendre’s el temps necessari per a l’observació i la reflexió com a exercici d’aprenentatge. No obstant aixó, considerem que li faria falta un bon acompanyament i explicació performatiu-visual de la seva relació amb l’Escola».

Enhorabona a la proposta guanyadora i moltes gràcies a la resta per la seva participació.