Curs | Pintura. Perfeccionament | Activitat Pintura d'acció!

Curs | Pintura. Perfeccionament | Activitat Pintura d’acció!

Durant uns dies en el Taller de Pintura hem deixat els cavallets «aparcats» per passar a pintar al terra.
L’activitat proposada pretén  trencar esquemes i experimentar l’aspecte terapèutic i capacitat expressiva-comunicativa
de la pintura d’una manera molt espontània. Centrant la importància en el procés (expressar-se lliurement) i no tant
en els resultats estètics. Sorgeixen diferents qüestions: Què em diu la pintura? Com em relaciono amb l’espai-superfície
pictòric? Com em relaciono amb mi mateix/a i amb els altres?