ESPAIS D’ART

(Famílies, infants i joves)

En els Espais d’Art es treballa la imaginació de l’alumne, s’estimula l’experimentació artística a fi de dotar a l’infant de nous recursos plàstics i visuals. A més, es fomenta l’autonomia i el co-aprenentatge a partir del desenvolupament de projectes artístics i l’ introducció als processos creatius.


Espai d’art Petits

Espai d’art on els infants potencien la seva imaginació. Es realitzen projectes col·lectius i individuals alhora que s’exploren temes d’interès per l’infant i es familiaritzen amb els llenguatges artístics.

Públic: infants de 4 a 6 anys (l’equivalent de P4 a primer de primària)
Data d’inici: 13 de setembre
Horari: dimarts o dimecres de 17:00 a 19:00 h (2 h /setmana)
Preu: 25 € (mensuals) + matrícula *
[ Diari Espai d’art Liliput ]

Espai d’art Grans

Espai d’art on els infants experimenten diferents maneres d’expressar plàsticament les seves idees alhora que aprenen metodologies artístiques. Es desenvolupa la personalitat artística de cada alumne alhora que es potencia el treball col·lectiu.

Públic: infants de 9 a 11 anys (l’equivalent a 4rt a 6è de primària)
Data d’inici: 12 de setembre
Horari: dilluns i dimecres, o dimarts i dijous de 17:00 a 19:00 h
(4 h /setmana)
Preu: 41 € (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai d’art Midgart ]

TÈCNIQUES DE CREACIÓ PLÀSTICA

Taller on l’infant experimenta descobreix amb diferents tècniques artístiques i creatives, on l’important és el procés individual de cadascú d’aquesta manera es potencia l’autoestima i els nens i les nenes gaudeixen de les seves capacitatsartístiques en el sentit més ampli.
Públic: infants de 8 a 12 anys (l’equivalent a 2on a 6è de primària)
Data d’inici: 16 de setembre
Horari: divendres de 17:30 a 19:30 h (2h /setmana)
Preu: 25 € (mensuals) + matrícula *

Còmic Júnior

Curs on s’ introdueix el món de la historieta, a partir de l’aprenentatge de la tècnica, els elements i llenguatges específics del còmic, des d’una visió pràctica i valorant la capacitat creativa de l’ alumne.

Públic: infants de 8 a 12 anys (l’equivalent de 2on a 6è de primària)
Data d’inici: 16 de setembre
Horari: divendres, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 25 € (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai de Còmic i Il·lustració ]

Espai d’art Mitjans

Espai d’art on es fomenta l’experimentació artística i la indagació de temes. Tenint cura, de la personalitat i l’interès de cada infant. Es desenvolupen projectes artístics col·lectius.

Públic: infants de 7 a 8 anys (l’equivalent de 2on a 3er de primària)
Data d’inici: 12 de setembre
Horari: dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 17:00 a 19.00 h (4 h /setmana)
Preu: 41€ (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai d’art Lummerland ]

Espai d’art Joves

Aula d’art on es vinculen els interessos dels joves amb temes contemporanis, posant en pràctica diferents llenguatges artístics i potenciant l’esperit crític.

Públic: joves de 12 a 16 anys (l’equivalent de 1er a 4rt d’ ESO)
Data d’inici: 13 de setembre
Horari: dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h (4 h / setmana)
Preu: 41 € (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai Art Joves ]


Còmic Joves

Curs on s’aprofundeix en el llenguatge del còmic i la il·lustració a partir d’aplicacions pràctiques. Es combinen exercicis i projectes de dibuix amb altres on s’intercala la narrativa i altres aspectes bàsics de l’aplicació del dibuix a la il·lustració.

Públic: Joves de 12 a 16 anys (l’equivalent de 1er a 4rt d’ESO)
Data d’inici: 12 de setembre
Horari: Dilluns de 17.30 a 19.30 h
Preu: 25 € (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai de Còmic i Il·lustració ]

Còmic Joves Pro

Partint d’elements quotidians s’aprofundeix en el llenguatge del còmic i la il·lustració amb la finalitat d’aconseguir un nou nivell tècnic i conceptual amb el qual sintetitzar i comunicar idees complexes a través de imatges.

Públic: Joves de 14 a 18 anys (l’equivalent de 2on d’ESO a 2on de Batxillerat)
Data d’inici: 14 de setembre
Horari: Dimecres de 17 a 20h
Preu: 31 € (mensuals) + matrícula *

[ Diari Espai de Còmic i Il·lustració ]


* Matrícula:
– Es paga una sola vegada per any i persona, independentment dels cursos als que s’inscrigui. S’abona juntament amb el primer pagament domiciliat.
– La matrícula per a la modalitat de pagament anual (una sola quota al inici del curs) és de 30€.
– La matrícula per a la modalitat de pagament fraccionat (un quota cada trimestre) és de 60€.
* Descomptes:
– Segon membre (o més) d’una mateixa família (fills o germans): matrícula gratuïta.
– Majors de 65 anys, pensionistes acreditats i persones amb discapacitat: 10% de descompte.