CONVOCATÒRIA ARTISTES EN RESIDÈNCIA

L’Escola d’Arts del Prat obre la convocatòria “Artistes en Residència” perquè creadors o col·lectius es vinculin al seu programa de suport a la creació, el qual va destinat a alumnes interessats en desenvolupar un itinerari més professionalitzador i/o aquells artistes o col·lectius que necessiten suport en la realització i difusió del seu projecte artístic.

Aquesta convocatòria neix amb l’objectiu de recolzar la producció artística i oferir als artistes un espai de treball i d’ aprenentatge. S’ofereix l’oportunitat d’establir diàlegs amb els agents vinculats al centre i els seus programes. Per això, es fomenta un espai de reflexió i d’ aprenentatge compartit a partir de interrelacionar la pràctica artística del resident amb els diferents públics, generant propostes artístico- educatives que donaran a conèixer les seves pràctiques artístiques. A més, les pràctiques artístiques generades s’exposaran a l’espai expositiu La Saleta, entès com un espai laboratori i de visualització dels processos creatius desenvolupats pels artistes en el període de la residència.

Duració màxima: El període de residència és de 5 mesos (Sent la primera residència del setembre de 2018 al gener de 2019, i la segona del febrer al juny de 2019) en les instal·lacions de l’Escola d’Arts del Prat. L’Espai de residència és de 30 m2. Els horaris s’acordaran segons les necessitats del projecte i les especificitats del centre.

Sol·licituds: Per sol·licitar un període de residència és necessari enviar un currículum, informació del projecte a desenvolupar. Es pot incloure material com enllaços de pàgines web, vídeos,etc. Per qualsevol informació addicional es pot escriure el correu electrònic direccioamicsart@gmail.com sota l’epígraf “Artistes en residència”.

Dotació econòmica: La residència és gratuïta, l’artista resident es compromet a participar en la realització d’alguna activitat dirigida a l’alumnat del centre. En aquesta conceptualització, l’artista o col·lectiu rebrà assessorament i tutorització per part dels professionals del centre.

La selecció serà realitzada per un jurat compost per:

Encarna Boada, co-coordinadora del programa de suport a la creació de l’Escola d’Arts del Prat
Maite Travé, co-coordinadora del programa de suport a la creació de l’Escola d’Arts del Prat
Joan Ivern, co-director de l’Escola d’Arts del Prat
Laia Campañà, co-directora de l’Escola d’Arts del Prat
José Antonio Delgado, coordinador del programa /UNZIP Arts Visuals al Prat

Criteris de selecció:
Seran valorats els projectes que: • Explorin diferents llenguatges i codis inherents al propi procés creatiu.
• No tinguin por i experimentin amb els límits de les disciplines artístiques convencionals.
• Experimentin amb metodologies de documentació i visualització durant el procés creatiu.

Condicions:
L’artista resident ha de tenir una presencia regular a l’espai ofert perquè es puguin construir interaccions entre l’alumnat i l’artista facilitant l’accés al seu espai de treball, amb la finalitat que el públic conegui la seva pràctica artística. En aquest intercanvi l’artista assumeix un rol importantíssim, ja que actua com a mediador del seu procés de treball amb el públic (alumnat del centre o extern). El nombre d’alumnat dependrà de l’activitat educativa que desenvolupi l’artista resident.

Els artistes residents de l’Escola d’Arts del Prat es faran públics a www.escolaartsprat.org al mes de juny.

Convocatòria
oberta del
3 d'abril al
4 de juny 2018
Descarrega't les BASES
[.pdf]
Si estàs interessat envia
el teu dossier a
: direccioamicsart@gmail.com

[Visita totes
les convocatòries
al Diari d'Artistes
en Residència
]