CONVOCATÒRIA COMUNICACIÓ GRÀFICA ANUAL DE L’ESCOLA D’ARTS DEL PRAT.

L’Associació d’Amics de l’Art del Prat obre la CONVOCATÒRIA DE COMUNICACIÓ GRÀFICA ANUAL DE L’ESCOLA D’ARTS DEL PRAT.

Poden participar tots els creadors i col·lectius artístics, nacionals o estrangers, residents a l’estat espanyol, nascuts després de l’1 de gener de 1983. En el cas dels col·lectius, es requereix que com mínim la meitat dels membres que l’integren compleixin aquests requeriments.

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les bases.

La presentació de propostes es realitzarà exclusivament on-line. Les persones interessades a participar han de enviar-les a: direccioamicsart@gmail.com 

Per a l’èxit de la inscripció és imprescindible emplenar correctament els formularis i respectar el format i pes que s’indica per a imatges i documents adjunts. En el cas de no enviar íntegrament la informació sol.licitada la candidatura serà denegada.

El termini màxim d’inscripció on-line és el 5 de juliol a les 24 h.
La resolució del jurat i l’anunci del finalista tindrà lloc el 24 de juliol.


.

.

.