INTERSECCIONS. Educació, Cultura i Comunitat

IntersECCions es un programa impulsat des del 2016 per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que situa l’educació i la cultura com a eixos estratègics de ciutat, motors de transformació social.

Aquest projecte te el repte de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos, i facilitant les pràctiques culturals.

Posem les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.  

Obrim nous espais de coneixença, relació i treball col·laboratiu entre les persones que formen part de la xarxa d’equipaments i serveis educatius i culturals de la ciutat. Aquesta intersecció entre comunitats diverses (centres educatius, equipaments culturals, AMPA, entitats culturals, serveis educatius i ciutadania) aconsegueix generar projectes educatius més transformadors, que passen dins i fora dels centres educatius, i estan més vinculats al context i la ciutat.

Ho fem des de cinc grans àmbits de treball, on s’articulen diferents projectes i accions: l’Educació en les Arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), l’Impuls de l’anglès, el Coneixement de la ciutat, la Lectura i  el Coneixement científic, tècnic, digital.

Som interseccions en moviment constant, que transformen, que modifiquen, que evolucionen, que fan progressar la comunitat mitjançant la igualtat d’oportunitats, la creativitat, l’esperit crític.

L’Associació d’Amics de l’Art del Prat, es caracteritza per traçar noves línies en el camp de l’Educació Artística, posant en contacte les concepcions i pràctiques tradicionals, amb els pensaments i les tendències més contemporànies.

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 la AAAP vam col·laborar activament:

El curs 2017-2018 vam participar en el projecte d’Arts visuals de l’Escola Pepa Colomer, el projecte d’Arts Visuals de l’Escola Jaume Balmes i al Minilab d’Arts a l’Escola Can Rigol.