Projecte d’Arts Visuals a l’Escola Jaume Balmes


COMUNITAT: ESCOLA JAUME BALMES,ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ART DEL PRATPLA D’ACTUACIÓ DE SANT COSME (PASC)

Període

2018 – 2019

Tipus d’acció

Projecte

Àmbit

Educació en les arts > Arts Visuals

Comunitat

Escola Jaume Balmes
Associació d’Amics de l’Art del Prat
Pla d’Actuació de Sant Cosme (PASC)

Nivell Educatiu

Educació infantil

Educació primària

On

Escola Jaume Balmes
Carrer del Riu Ebre 0020-0030
Tel. 933792385 | Mail | Web

Compartir  

Aquest curs 2018-2019 en la seva segona edició del projecte d’Arts Visuals a l’Escola Jaume Balmes dur per títol Caçadors de mirades: les dones de Sant Cosme.

Agafant com a referent la generació de la proposta col·lectiva de construcció del mur realitzada durant el curs 2017-2018 i posant l’accent en el sentiment de comunitat es va plantejar la creació d’un projecte on els infants coneguin de primera mà les entitats del seu barri a partir de visites als centres. En aquesta ocasió el nostre focus va ser endinsar-nos en la pràctica de la co-educació i en el valor de les múltiples identitat que constitueixen el barri.

Els alumnes de l’escola amb el suport dels educadors de l’Escola d’Arts del Prat i dels seus mestres referents van generar relatogrames gràfiques d’aquestes visites. En aquesta ocasió el mur ja no és un mur,  ha evolucionat fins a convertir-se en una estructura interactiva adossada a la paret.

El projecte d’Arts Visuals a l’Escola Jaume Balmes va tenir diverses àrees d’intervenció:

Treball a l’aula

La Intervenció amb l’alumnat es va fer a partir de la immersió de pilotatges als cicles distribuïts entre els tres trimestres (1r trimestre cicle infantil, 2n trimestre cicle inicial i mitjà, i tercer trimestre cicle superior).

Hem volgut generar empatia entorn les pràctiques culturals contemporànies fomentant l’interès i la curiositat , especialment pel que fa al camp de representació gràfica.

Treball amb el centre educatiu

Sessions de coordinació comunitària entre el PASC, els educadors de l’Escola d’Arts del Prat i el centre educatiu de dues hores de duració cadascuna.

A més, es van realitzar sessions de formació teòrico-pràctica al professorat del centre per treballar la introducció d’estratègies visuals de com tractar la temàtica a les aules. A més, amb els docents implicats de cada cicle es van realitzar tres sessions de formació trimestral.

Compartir amb la ciutat

Hem volgut construir una xarxa de vincles amb els quals les persones que hi participen i estableixen aliances i línies conjunts d’actuació per a que els alumnes puguin desenvolupar al màxim les seves potencialitats.

S’ha pretés integrar i connectar l’escola amb la realitat del medi , participant en les manifestacions culturals i de relació en el sí de la sociedad a la qual vivim.

El disabte 18 de may es va realitzar la presentació de la proposta educativa a la Jornada de Portes Obertes del centre amb la participació de tota la comunitat educativa.