Projecte d’Arts Visuals a l’Escola Can Rigol

TEMES: INTERSECCIONS
TIPUS: PROJECTE
COMUNITAT: ESCOLA CAN RIGOL,ASSOCIACIÓ D’AMICS DE L’ART DEL PRAT,UNZIP ARTS VISUALS

Període

2018 – 2019

Tipus d’acció

Projecte

Àmbit

Educació en les arts > Arts Visuals

Comunitat

Escola Can Rigol
Associació d’Amics de l’Art del Prat
UNZIP Arts Visuals

Nivell Educatiu

Educació infantil

Educació primària

Educació secundària obligatòria

On

Escola Can Rigol
Carrer de Ribes de Freser 0018-0020
Tel. 933708509 | Mail | Web

Compartir

  

El projecte d’Arts Visuals a l’Escola d’Educació Especial Can Rigol que es desenvoluparà a durant aquest curs 2018-2019 sorgeix arrel la participació del centre educatiu de Minilab d’Arts que es va fer  el curs anterior conjuntament amb l’Escola d’Arts i UNZIP Arts Visuals amb qui continuaran la col·laboració.

Aquest  projecte posa al centre les arts com a forma interdisciplinar de treballar amb l’alumnat. A més, aposta per co-generar i difondre un decàleg de bones pràctiques sobre el tractament de les diversitats en els centres educatius i culturals

Es tracta d’un projecte de tipus relacional, basat en la formalització d’un espai físic utilitzat habitualment  com a cafeteria amb activitats que fomentin les relacions entre pares, mares, alumnes i docents, amb la finalitat de que totes les propostes processuals del projecte obtinguin la seva forma final a l’espai esmentat.

Aquest any l’Escola Can Rigol treballa l’aigua i les seves derivacions conceptuals elaborant un programa d’aprenentatge inclusiu amb propostes que prenen forma en activitats basades en l’aprenentatge transversal. Proposem treballar a partir dels eixos tractats (fenòmens atmosfèrics, reptes futurs, animals marins i estat de l’aigua) generant activitats  amb la implementació de metodologies artístiques.

El projecte té com a propòsit posar en valor i comunicar els aprenentatges significatius generats, entorn la realització del Festival de les Arts a la ciutat incorporant el contacte i la visió de les famílies, el territori i la ciutat.

El projecte d’Arts Visuals a l’Escola Can Rigol té diverses àrees d’intervenció:

Treball a l’aula

Durant l’horari lectiu, es realitza un acompanyament intensiu a l’aula per part dels professionals de l’Escola d’Arts del Prat implementant metodologies artístiques prenent forma d’un projecte de llarga durada.

Treball amb el centre educatiu i els docents

Es dinamitza un espai de cafetería  per tal de crear relaciones entre pares i madres, els docents i alumnes oferint un lloc de trobada setmanal on mostrar els resultats de les activitats realitzades en horari lectiu.

Es fan sessions de formació conjunta trimestral a tot el claustre entorn les pràctiques artístiques multidisciplinars.

Es crea un espai d’aprenentatge i trobada entre la comissió de currículum artístic del CC Can Rigol (CCA), professionals de l’Escola d’Arts del Prat i professionals de l’UNZIP Torre Muntadas (15 sessions).

A més,es convoquen reunions de coordinació de cicle on es presenten i es treballen les propostes d’activitats a l’aula per preparar el Festival de les Arts (7 sessions).

Compartir amb la ciutat

Aquest projecte artístic-educatiu té com a objectiu posar en valor i comunicar els aprenentatges significatius generats entorns a la realització del Festival de les Arts a la comunitat incorporant el contacte i la visió de les famílies , el territori i la ciutat.

D’altra banda,  es fa la publicació d’un manual de bones pràctiques en relació a la diversitat en entorns educatius i culturals.